ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561


ดูทั้งหมด

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2560  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  [ 12 ต.ค. 2560 ]
     สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2560  [ 04 ต.ค. 2560 ]
     เทศบาลตัดต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมพายุ  [ 03 ต.ค. 2560 ]
ดูทั้งหมด

     สรุปผลการประมาณราคา จ้างเหมาเคลื่อนย้ายแพเหล็ก หมายเลข 194 พร้อมติดตั้ง  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำภายในตำบล  [ 04 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานซ่อมแซมถนนบนคันดิน  [ 04 พ.ค. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  [ 04 พ.ค. 2561 ]
ดูทั้งหมด Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ