ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
                               Call Center

เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา

 

เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

 

โทรศัพท์ 0-5544-8181, 0-5545-8022-3 โทรสาร 0-5544-8181 ต่อ 16

 


 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ