ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คณะผู้บริหาร


  นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา


  นายรุ่งศักดิ์ เลี้ยงประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรี


  นางลูกคิด จินาพันธ์
รองนายกเทศมนตรี


  นางสาวศศิประภา วังชากรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา


  นายสมศักดื์ จินดาประทุม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
 
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ