ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำนักปลัด


  นายภัควี เทียนไชย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


  นางกาญจนา เชียเชื้อ
บุคลากร


  นางปนัดดา ใคล้แค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


  นายถวิล มากพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ


  นายโยธิน สร้อยระย้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


  นางสุภาพ ทะมา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ