ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงสร้างสภา


  นายสอาด รัตนสากล
ประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา


  นายทองสุก ศรีม่วงสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา


  นางฐานะพร เหล็กมั่น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา


  นายแสวง นวลจร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขต 1


  นายพนม คืนประคอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขต 1


  นายทองหล่อ ต่อมยิ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขต 1


  นายสมพาน พรมงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขต 2


  นายประทวน เจริญอ้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขต 2


  นายอำนาจ ม่วงเลี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขต 2


  นางสำอางค์ ทองเจริญ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เขต 2
 
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ