เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
                              ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

                              ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5  [ 01 ก.ย. 2558 ]
     รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5  [ 21 ส.ค. 2558 ]
     รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  [ 06 ส.ค. 2558 ]
     ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  [ 11 พ.ค. 2558 ]
     โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลคุ้งตะเภา และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร "เด็กยุคใหม่ คิดวิเคราะห์กว้างไกล พ้นภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2558   [ 25 ก.พ. 2558 ]
ดูทั้งหมด

                              ข่าวประกวดราคา
     โครงการเสริมถนนผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE หมู่2-3  [ 24 ก.ย. 2558 ]
     โครงการเสริมถนนผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE หมู่ 4  [ 24 ก.ย. 2558 ]
     โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE หมู่ 6  [ 24 ก.ย. 2558 ]
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถปรับอากาศ 2 ชั้น)  [ 28 เม.ย. 2558 ]
     เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทาง PARA ASPHALIC CONCRETE  [ 18 มี.ค. 2558 ]
ดูทั้งหมด

                              หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                        กระดานสนทนา

                              ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง