เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา

ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
      ภาพกิจกรรม


ดูทั้งหมด

      ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  [ 18 พ.ค. 2559 ]
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา 2558  [ 29 ต.ค. 2558 ]
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา 2558  [ 29 ต.ค. 2558 ]
     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [ 19 ต.ค. 2558 ]
     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [ 24 ก.ย. 2558 ]
ดูทั้งหมด

      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหาดเสือเต้น หมู่ที่ 6  [ 01 ธ.ค. 2559 ]
     ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Cape Seal หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น   [ 16 พ.ย. 2559 ]
     ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหาดเสือเต้น หมู่ที่ 6  [ 16 พ.ย. 2559 ]
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Deep Pacth (งานฉาบผิว)  [ 20 ต.ค. 2559 ]
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Skin Pacth   [ 20 ต.ค. 2559 ]
ดูทั้งหมด

      หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      กระดานสนทนา

      ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง