ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560


ดูทั้งหมด

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2560  [ 04 ต.ค. 2560 ]
     เทศบาลตัดต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมพายุ  [ 03 ต.ค. 2560 ]
     โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บ้านป่ากล้วยหมู่ 1   [ 14 ก.ย. 2560 ]
     ศึกษาดูงานเกษตรที่ศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยอุตรดิตถ์  [ 04 ก.ย. 2560 ]
     ราคากลางโครงการจ้างเหมาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 08 ส.ค. 2560 ]
ดูทั้งหมด

     แจ้งประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย   [ 07 ธ.ค. 2560 ]
     แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย   [ 07 ธ.ค. 2560 ]
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรัปปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 07 ธ.ค. 2560 ]
     แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุ้งตะเภา 2   [ 04 ธ.ค. 2560 ]
     ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุ้งตะเภา 2   [ 04 ธ.ค. 2560 ]
ดูทั้งหมด Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ