เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

                       ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

                       ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557  [ 11 เม.ย. 2557 ]
     โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2557  [ 10 เม.ย. 2557 ]
     แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  [ 03 เม.ย. 2557 ]
     การฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557  [ 28 ก.พ. 2557 ]
     โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  [ 04 ก.พ. 2557 ]
ดูทั้งหมด

                       ข่าวประกวดราคา
     ประมูลจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 02 เม.ย. 2557 ]
     ประมูลจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 02 เม.ย. 2557 ]
     ประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  [ 11 มี.ค. 2557 ]
     ประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหน้าโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา  [ 11 มี.ค. 2557 ]
     ประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4  [ 11 มี.ค. 2557 ]
ดูทั้งหมด
                        หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                    กระดานสนทนา
                    ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง