เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
                              ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

                              ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     ประกวด "ท้องถิ่นเสียงทอง และ หางเครื่องวัยใสขวัญใจท้องถิ่น ครั้งที่ 4"   [ 15 ม.ค. 2558 ]
     วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558   [ 09 ม.ค. 2558 ]
     มอบเครื่องวัดความดันให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา  [ 26 ธ.ค. 2557 ]
     พิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช  [ 08 ธ.ค. 2557 ]
     แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  [ 03 เม.ย. 2557 ]
ดูทั้งหมด

                              ข่าวประกวดราคา
     ประก่าศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  [ 12 ม.ค. 2558 ]
     ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวทาง แบบ PARA ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 4  [ 22 ธ.ค. 2557 ]
     ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวทาง แบบ PARA ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 2  [ 22 ธ.ค. 2557 ]
     ประกาศสอบราคาซื้อถุงดำใส่ขยะพร้อมพิมพ์สัญลักษณ์/ข้อความ   [ 15 ธ.ค. 2557 ]
     ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย   [ 07 ต.ค. 2557 ]
ดูทั้งหมด

                              หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                        กระดานสนทนา

                              ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง