ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ดูทั้งหมด

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2560  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  [ 12 ต.ค. 2560 ]
     สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2560  [ 04 ต.ค. 2560 ]
     เทศบาลตัดต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมพายุ  [ 03 ต.ค. 2560 ]
ดูทั้งหมด

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  [ 29 ต.ค. 2561 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   [ 29 ต.ค. 2561 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน  [ 29 ต.ค. 2561 ]
     ประกวดราคาจ้างเสริมถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  [ 29 ต.ค. 2561 ]
     จัดซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช   [ 23 ส.ค. 2561 ]
ดูทั้งหมด
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ