เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
                              ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

                              ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  [ 18 พ.ค. 2559 ]
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา 2558  [ 29 ต.ค. 2558 ]
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา 2558  [ 29 ต.ค. 2558 ]
     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [ 19 ต.ค. 2558 ]
     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [ 24 ก.ย. 2558 ]
ดูทั้งหมด

                              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย  [ 02 พ.ค. 2559 ]
     แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย   [ 02 พ.ค. 2559 ]
     ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงติดตั้งระบบกระจายเสียงและประกาศเตือนภัยทางไกลอัตโนมัติไร้สาย  [ 18 เม.ย. 2559 ]
     ประกาศ ประมูลจ้างโครงการเสริมผิว PARA ASPHALTIC CONCRETE  [ 04 มี.ค. 2559 ]
     กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวหาด หมู่ที่ 5  [ 04 ม.ค. 2559 ]
ดูทั้งหมด

                              หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                        กระดานสนทนา

                              ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง