เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา

ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
      ภาพกิจกรรม


ดูทั้งหมด

      ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 17 มี.ค. 2560 ]
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวเล้อม  [ 05 ก.ย. 2559 ]
     ข่าวประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  [ 12 ก.ค. 2559 ]
     ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมโครงการหนึ่งเย็นหนึ่งชุมชน  [ 15 มิ.ย. 2559 ]
     โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  [ 18 พ.ค. 2559 ]
ดูทั้งหมด

      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  [ 27 ก.ค. 2560 ]
     ประชาสัมพันธ์จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง รถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน  [ 22 พ.ค. 2560 ]
     โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3 ซอยตรงข้ามบริษัทเสริมสุข  [ 08 พ.ค. 2560 ]
     โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2  [ 27 เม.ย. 2560 ]
     โครงการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย  [ 10 มี.ค. 2560 ]
ดูทั้งหมด

      หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      กระดานสนทนา

      ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง