::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::

ภาพกิจกรรม

  สนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด เพื่อป้องกันปัญหายาเสพต   ทำอย่างไรเมื่อติดโคงิด 19
  “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน   โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองอุตรดิต
 
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  [ 08 มิ.ย. 2565 ]
     ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาศที่ 1  [ 08 มิ.ย. 2565 ]
     ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาศที่ 2  [ 08 มิ.ย. 2565 ]
     ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]
     การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  [ 08 เม.ย. 2565 ]
ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  [ 07 เม.ย. 2565 ]
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4  [ 05 ต.ค. 2564 ]
     ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 03 ก.ย. 2564 ]
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1  [ 13 เม.ย. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหาดเสือเต้น 1  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด

ความรู้-บทความ

  หน้ากากอนามัย   5 อาหารต้านไวรัส เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  5 วิธี กินผัก ลดเสี่ยง เลี่ยงสารเคมี   ความแตกต่างโควิด-19กับไข้หวัดใหญ่
 
ดูทั้งหมด

แผนที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา


  นายรุ่งศักดิ์ เลี้ยงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา โทร. 0843774469

  นายสุพจน์ บุญกลัด
ปลัดเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา