เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา

ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
      ภาพกิจกรรม


ดูทั้งหมด

      ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บ้านป่ากล้วยหมู่ 1   [ 14 ก.ย. 2560 ]
     ราคากลางโครงการจ้างเหมาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 08 ส.ค. 2560 ]
     โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 17 มี.ค. 2560 ]
     ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวเล้อม  [ 05 ก.ย. 2559 ]
     ข่าวประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  [ 12 ก.ค. 2559 ]
ดูทั้งหมด

      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     ราคากลางโครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 3  [ 22 ส.ค. 2560 ]
     ราคากลางโครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 6  [ 22 ส.ค. 2560 ]
     โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านบ่อพระ-หาดเสือเต้น  [ 16 ส.ค. 2560 ]
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  [ 27 ก.ค. 2560 ]
     ประชาสัมพันธ์จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง รถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน  [ 22 พ.ค. 2560 ]
ดูทั้งหมด

      หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      กระดานสนทนา

      ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง