เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา

ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
      ภาพกิจกรรม


ดูทั้งหมด

      ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 17 มี.ค. 2560 ]
     โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  [ 18 พ.ค. 2559 ]
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา 2558  [ 29 ต.ค. 2558 ]
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา 2558  [ 29 ต.ค. 2558 ]
     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [ 19 ต.ค. 2558 ]
ดูทั้งหมด

      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     โครงการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย  [ 10 มี.ค. 2560 ]
     โครงการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย  [ 10 มี.ค. 2560 ]
     โครงการเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา  [ 10 มี.ค. 2560 ]
     ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Cape Seal บ้านป่าขนุน  [ 22 ก.พ. 2560 ]
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านป่าขนุน หมู่ที่ 3  [ 22 ก.พ. 2560 ]
ดูทั้งหมด

      หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      กระดานสนทนา

      ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง