เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
                              ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

                              ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลคุ้งตะเภา และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร "เด็กยุคใหม่ คิดวิเคราะห์กว้างไกล พ้นภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2558   [ 25 ก.พ. 2558 ]
     โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหาร สำหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา พ.ศ.2558 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2558  [ 25 ก.พ. 2558 ]
     Hacked By Z3h1R - Ashiyane Digital Security Team  [ 13 ก.พ. 2558 ]
     ประกวด "ท้องถิ่นเสียงทอง และ หางเครื่องวัยใสขวัญใจท้องถิ่น ครั้งที่ 4"   [ 15 ม.ค. 2558 ]
     วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558   [ 09 ม.ค. 2558 ]
ดูทั้งหมด

                              ข่าวประกวดราคา
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถปรับอากาศ 2 ชั้น)  [ 28 เม.ย. 2558 ]
     เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทาง PARA ASPHALIC CONCRETE  [ 18 มี.ค. 2558 ]
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE  [ 05 มี.ค. 2558 ]
     ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง  [ 18 ก.พ. 2558 ]
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลผลิตการเกษตรและสินค้า OTOP  [ 09 ก.พ. 2558 ]
ดูทั้งหมด

                              หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                        กระดานสนทนา

                              ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง