เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 24 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

                       ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

                       ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  [ 03 เม.ย. 2557 ]
     การฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557  [ 28 ก.พ. 2557 ]
     โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  [ 27 ก.พ. 2557 ]
     โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  [ 04 ก.พ. 2557 ]
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวไรซ์เบอร์รี่  [ 25 ธ.ค. 2556 ]
ดูทั้งหมด

                       ข่าวประกวดราคา
     ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย   [ 07 ต.ค. 2557 ]
     ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น   [ 07 ต.ค. 2557 ]
     ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE  [ 09 ก.ย. 2557 ]
     ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน ASPHALTIC CONCERTE พร้อมรางระบายน้ำ  [ 09 ก.ย. 2557 ]
     ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย  [ 14 พ.ค. 2557 ]
ดูทั้งหมด
                        หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                    กระดานสนทนา
                    ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง