เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา

ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
      ภาพกิจกรรม


ดูทั้งหมด

      ข่าวประชาสัมพันธ์
     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  [ 18 พ.ค. 2559 ]
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา 2558  [ 29 ต.ค. 2558 ]
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา 2558  [ 29 ต.ค. 2558 ]
     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [ 19 ต.ค. 2558 ]
     แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [ 24 ก.ย. 2558 ]
ดูทั้งหมด

      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจุดที่ 1 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1, 2  [ 17 มิ.ย. 2559 ]
     ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อประปาชุมชน สปก. หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ  [ 17 มิ.ย. 2559 ]
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย  [ 17 มิ.ย. 2559 ]
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ชุมชน สปก.   [ 17 มิ.ย. 2559 ]
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal บ้านคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4  [ 15 มิ.ย. 2559 ]
ดูทั้งหมด

      หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      กระดานสนทนา

      ข่าวประจำวัน
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง