::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::

ภาพกิจกรรม

  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน   แจกหน้ากากอนามัย
  วางมาตรการสุขอนามัยในตลาดลดความเสี่ยงโควิดสร้างควา   เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-
 
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง นิมมานรดี ซอย 1 บ้านคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4  [ 06 ม.ค. 2564 ]
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านป่ากล้วย บ้านบ่อพระ หมู่ที่ 2   [ 06 ม.ค. 2564 ]
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 06 ม.ค. 2564 ]
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1  [ 05 ม.ค. 2564 ]
     ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE สายทาง นิมมานรดี ซอย 1 บ้านคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 28 ธ.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1  [ 13 เม.ย. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหาดเสือเต้น 1  [ 31 มี.ค. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหาดเสือเต้น 2  [ 31 มี.ค. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านป่ากล้วย  [ 26 มี.ค. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านคุ้'ตะเภา 1  [ 24 มี.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด

ความรู้-บทความ

  หน้ากากอนามัย   5 อาหารต้านไวรัส เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  5 วิธี กินผัก ลดเสี่ยง เลี่ยงสารเคมี   ความแตกต่างโควิด-19กับไข้หวัดใหญ่
 
ดูทั้งหมด

แผนที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา