ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ดูทั้งหมด

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2560  [ 04 ต.ค. 2560 ]
     เทศบาลตัดต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมพายุ  [ 03 ต.ค. 2560 ]
     โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บ้านป่ากล้วยหมู่ 1   [ 14 ก.ย. 2560 ]
     ศึกษาดูงานเกษตรที่ศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยอุตรดิตถ์  [ 04 ก.ย. 2560 ]
     ราคากลางโครงการจ้างเหมาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 08 ส.ค. 2560 ]
ดูทั้งหมด

     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานซ่อมแซมถนนบนคันดิน  [ 04 พ.ค. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  [ 04 พ.ค. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  [ 02 มี.ค. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง  [ 20 ก.พ. 2561 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete หมู่ 3  [ 14 ก.พ. 2561 ]
ดูทั้งหมด Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ