เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

  รวมภาพกิจกรรม

ทั้งหมด : 100  กิจกรรม

หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] next >>
        การแก้ไขปัญหาน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้นไม่พอใช้   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้นว่าระบบประปาของหมู่บ้านไม่พอใช้ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยคณะผู้บริหารได้นำทีมงานเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่ วน   
        งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถ พัฒนาทางด้านจิตใจ อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป   
        หมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดคุ้งตะเภา ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศาลาการเปรียณวัดคุ้งตะเภา   
        มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของนายกเอกสิทธิ์ พรหมน้อย และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพสำหรับผู้พิการ   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของนายกเอกสิทธิ์ พรหมน้อย และกองสวัสดิการสังคม ได้ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพสำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยประกอบไปด้วยรถเข็น ไม้เท้าค้ำยันหนึ่งขา สามขา และสี่ขา พร้อมทั้งถุงยังชีพให้กับผู้พิการ   
        โครงการสูงวัยอย่างมีค่า ชราอย่างสุขภาพกาย สุขภาพใจดี   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกันกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้สูงอายุในตำบลคุ้งตะเภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางโดยรถพ่วง นำผู้สูงอายุไปไห้วพระและถวายปัจจัยแต่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลคุ้งตะเภา มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์   
        ประชุม ประชาคม การก่อสร้างโครงการเขื่อนผาจุก   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้เข้าร่วมประชุม ประชาคม การก่อสร้างโครงการเขื่อนผาจุก และการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ณ ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา เพื่อร่วมหาข้อยุติในการก่อสร้างคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยมีประชาชนเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 350 คน โดยในที่ประชุมได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันดังต่อไปนี้คือ 1. การก่อสร้างคลองเมนสายบ้านบ่อพระเดิมมีขนาด 80 เมตร มติที่ประชุมให้เหลือความกว้างเพียง 60 เมตร และทางอำเภอแจ้งให้โครงการเขื่อนผาจุกทำข้อตกลงกับทางอำเภอและเทศบาลก่อนการก่อสร้าง และต้องวางแผนส่งน้ำทำนาให้พี่น้องบ้านบ่อพระได้โดยไม่มีข้อแม้ 2. ข้อเท็จจริงมีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเฉพาะคลองเมนสายใหญ่บริเวณหลังบ้านบ่อพระเท่านั้น ส่วนคลองซอยหลักและคลองซอยสายรองภายในตำบลที่พี่น้องกังวลยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนแต่อย่างใด และมติที่ประชุมสรุปว่าให้ยุติการดำเนินการคลองซอยและคลองไส้ไก่ไว้ก่อน 3. การจัดรูปที่ดินที่พี่น้องกังวลว่าจะต้องเสียพื้นที่ทำนานั้น มติที่ประชุมจะไม่มีการจัดรูปที่ดินแต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดอื่นๆที่ชัดเจน เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จะขอสรุปจากการถอดเทปบันทึกการประชุมและจะเผยแพร่ต่อไป เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาต้องขอขอบคุณกรมชลประทาน ขอบคุณผู้อำนวยการโครงการเขื่อนผาจุก ขอบคุณนายปรีชา สุธนค์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่ได้มาร่วมประชุมและเป็นพยานรับรู้ว่า วันนี้โครงการเขื่อนผาจุกได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งปัจจุบันถือเป็นหัวใจสำคัญที่ส่วนราชการต่างๆ จะพึงต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อความสงบร่มเย็น และก่อเกิดความสุขต่อพี่น้องประชาชนทุกๆ คน   
        ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ตกบ่อน้ำ   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้รับแจ้งจากราษฎรหมู่ที่ 5 ว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในบ่อน้ำเก่า ได้รับบาดเจ็บ ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาได้ทำการให้ความช่วยเหลือและนำผู้ประสบภัยส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุต รดิตถ์   
        โครงการอบรมเพื่อพัฒนาแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการใหม่ๆ ในการทำงานด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำสุขภาพของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาทุกคน   
        โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาดปราศจากแหล่งเพาะเชื้อโรค   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาดปราศจากแหล่งเพาะเชื้อโรคขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดยได้รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย   
        การจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฎิรูป   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฎิรูป เพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฎิรูป ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        โครงการตรวจประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2556   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี พร้อมคณะอนุกรรมการในการเข้าตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2556 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557   
        โครงการประชุมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการประชุมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เพื่อชี้แจ้งทำเข้าเข้าใจในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามและเสนอแนะ เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กได้พบปะ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็กที่เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการมอบชุด พร้อมสื่อการเรียนให้กับผู้ปกครองเด็กทุกท่านด้วย   
        การจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2557 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาต่อไป   
        โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำสู่แปลงไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพ   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำสู่แปลงไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่เจริญธรรม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร   
        มอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมหน่วยที่ 72 จังหวัดอุตรดิตถ์ และท่านภรรยานายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัติ   
        เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่จากกองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสากู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา และสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมสรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน   
        มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2557   
        มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2557   

สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง