ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ดูทั้งหมด

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2560  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  [ 12 มิ.ย. 2561 ]
     ประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  [ 12 ต.ค. 2560 ]
     สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปี 2560  [ 04 ต.ค. 2560 ]
     เทศบาลตัดต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมพายุ  [ 03 ต.ค. 2560 ]
ดูทั้งหมด

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิว cape seal หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา (ทางเข้าบ้านนางจำนงค์ สิทธิชัย)  [ 04 มี.ค. 2562 ]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิว cape seal หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา (ทางเข้าบ้านทางสมพิศ เลี้ยงประเสริฐ)  [ 04 มี.ค. 2562 ]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิว cape seal หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา (ทางเข้าบ้านนายวันชัย สายยง)  [ 04 มี.ค. 2562 ]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิว cape seal หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา (ทางเข้าบ้านนายสมศักดิ์ สุขแสง)  [ 04 มี.ค. 2562 ]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  [ 29 ต.ค. 2561 ]
ดูทั้งหมด
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ