::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::

ภาพกิจกรรม

  as   jikamemang
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาฝึกซ้อมแผนป้อ   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  [ 04 ต.ค. 2565 ]
     cianghai  [ 22 ก.ย. 2565 ]
     ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 03 ส.ค. 2565 ]
     ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  [ 08 มิ.ย. 2565 ]
     ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาศที่ 1  [ 08 มิ.ย. 2565 ]
ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  [ 06 ก.ค. 2565 ]
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  [ 07 เม.ย. 2565 ]
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4  [ 05 ต.ค. 2564 ]
     ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 03 ก.ย. 2564 ]
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1  [ 13 เม.ย. 2563 ]
ดูทั้งหมด

ความรู้-บทความ

  สาเหตุของภาวะวูบหมดสติ   หน้ากากอนามัย
  5 อาหารต้านไวรัส เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน   5 วิธี กินผัก ลดเสี่ยง เลี่ยงสารเคมี
 
ดูทั้งหมด

แผนที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา


  นายรุ่งศักดิ์ เลี้ยงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา โทร. 0843774469

  นายสุพจน์ บุญกลัด
ปลัดเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา