ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562


ดูทั้งหมด

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2562  [ 24 ก.ค. 2562 ]
     ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 03 ก.ค. 2562 ]
     งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562  [ 27 มิ.ย. 2562 ]
     โครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน  [ 13 มี.ค. 2562 ]
     โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด  [ 27 ธ.ค. 2561 ]
ดูทั้งหมด

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิว cape seal หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา (ทางเข้าบ้านนางจำนงค์ สิทธิชัย)  [ 04 มี.ค. 2562 ]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิว cape seal หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา (ทางเข้าบ้านทางสมพิศ เลี้ยงประเสริฐ)  [ 04 มี.ค. 2562 ]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิว cape seal หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา (ทางเข้าบ้านนายวันชัย สายยง)  [ 04 มี.ค. 2562 ]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิว cape seal หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา (ทางเข้าบ้านนายสมศักดิ์ สุขแสง)  [ 04 มี.ค. 2562 ]
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  [ 29 ต.ค. 2561 ]
ดูทั้งหมด
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ