::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::

ภาพกิจกรรม

  พื้นที่ควบคุมไข้เลือดออก   ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย
  บูรณาการร่วมกับโครงการชลประทานผาจุกเพื่อแก้ปัญหาน้   โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียร
 
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

     เอกสารประชาสัมพันธ์ยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล
     ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจัดตั้งศูนย์หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  [ 22 ก.ค. 2563 ]
     ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  [ 22 ก.ค. 2563 ]
     กำหนดแจกเบี้ยงผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  [ 13 ก.ค. 2563 ]
     มอบเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  [ 04 มิ.ย. 2563 ]
     มอบเบี้ยยังชีพ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม "Social Distancing"  [ 18 พ.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1  [ 13 เม.ย. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหาดเสือเต้น 1  [ 31 มี.ค. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหาดเสือเต้น 2  [ 31 มี.ค. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านป่ากล้วย  [ 26 มี.ค. 2563 ]
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านคุ้'ตะเภา 1  [ 24 มี.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด

ความรู้-บทความ

  ประโยชน์ของข้าวแต่ละชนิด   ประโยชน์ของกระเทียม
  ไอบูโพรเฟน ยาแก้ปวด ลดไข้ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ใคร   ประโยชน์ดี ๆ ของอาหารเช้า มื้อสำคัญที่ไม่ควรละเลย
 
ดูทั้งหมด

แผนที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา