ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 17 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2562
       คู่มือติดต่อราชการ
        คำร้องทั่วไป
        แบบขอรับข้อมูลข่าวสาร
        ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน
        แบบคำขอซ่อมประปาหลัก หมู่ที่ 1,2
        แบบคำร้องเพื่อขอรับบริการน้ำประปา
        แบบคำร้องแจ้งซ่อมเสียงตามสาย/ไฟฟ้าสาธารณะรายทาง
        แบบคำขอใช้หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
        หนังสือรับรองความประพฤติ
        คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ