ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   เทศบาลตัดต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมพายุ [ 03 ต.ค. 2560 ]
รายละเอียด :

               เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่อาจหักล้ม  เพื่อป้องกันอันตรายในช่วงพายุฝน  ตามแนวถนนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา

 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ