ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ศึกษาดูงานเกษตรที่ศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยอุตรดิตถ์ [ 04 ก.ย. 2560 ]
รายละเอียด :

       เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  ได้รับการประสานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 นำประชาชนเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยอุตรดิตถ์

 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ