ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2560 [ 18 มิ.ย. 2561 ]
รายละเอียด :

      เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  ได้รับการตรวจโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี 2560  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ