ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 17 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2562

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 03 ก.ค. 2562 ]
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ "พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ