ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 17 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2562

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม  สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ