::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::


   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจัดตั้งศูนย์หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 ก.ค. 2563 ]
รายละเอียด : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน