::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::


   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กศน.ตำบลคุ้งตะเภา รับสมัครนักศึกษาใหม่ [ 16 ต.ค. 2563 ]
รายละเอียด : กศน.ตำบลคุ้งตะเภา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน 1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 3.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ 4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 2 ฉบับ(ถ้ามี) 5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้ จำนวน 2-3 รูป สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่..ครูปุ๋ย กศน.ตำบลคุ้งตะเภา นางสิริกัลยา อ่อนวงศ์ โทร.083-2629322 ค่ะ