::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::


   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ปรับเบี้ยความพิการ [ 15 ต.ค. 2563 ]
รายละเอียด : ให้ปรับเบี้ยความพิการ ให้แก่ คนพิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จากเดิม 800 บาท ***เป็น 1,000 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป - กรณี คนพิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในวันที่ 1 เดือนตุลาคม ให้ได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท - กรณี วันที่ 1 ตุลาคม คนพิการมีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท https://www.facebook.com/552492901507241/posts/3330862250336945/