::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::

:: ร้องทุกข์ - ร้องเรียน ::
     แจ้งร้องทุกข์หรือร้องเรียน
  ผู้ร้องเรียน
  ชื่อ *
  นามสกุล *
  ที่อยู่
  จังหวัด *
  โทรศัพท
  โทรศัพท์มือถือ
  e-mail
  อาชีพ *
  เรื่องร้องเรียน
  ประเภทเรื่องร้องเรียน *
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล / องค์กร) *
  เรื่องร้องเรียน *
  รายละเอียดการร้องเรียน*